Animoterapie – zvířata pomáhají

V našem středisku můžete potkat a seznámit se také s jinými druhy zvířat, ať už z důvodu nemožnosti účastnit se hiporehabilitace (zdravotní důvody) nebo třeba z důvodu strachu z velkého zvířete. Rozličné druhy zvířat využíváme jako alternativu či vyplnění času klientů v rámci skupinové práce, ale také jako motivační prvek v oblasti logopedie. Motivaci považujeme za naprostý základ pro dosažení úspěchu, každý jsme však jiní a na velikosti zvířete záležet nemusí. Zvíře dává mnoho smyslových vjemů a dopřává mnohdy hluboké prožitky: zvíře je teplé, hladké, hebké, tulí se, setrvává v situacích, která mu jsou příjemná, má svůj specifický zápach (vůni:)), vyžaduje zvláštní zacházení a reaguje na to, jak se k němu každý chová v danou situaci…

V rámci těchto aktivit lze využít mimo jiné osla, slepici, morče, králíka, želvu…každý si tedy může vybrat typ zvířete, které je mu milé, sympatické nebo naopak to, které považuji za výzvu pro překonání vlastních hranic.

Animoterapie se využívá zejména v oblasti logopedie a skupinových aktivit, intenzita a četnost jednotek je vždy vázána na danou aktivitu a potřeby terapeuta/klienta.