Hiporehabilitace v logopedii a sociální praxi

Jedná se opět o využití potenciálu koně v duchu celkového rozvoje osobnosti, budování pozitivních vztahů, ale rovněž posilování klienta v oblasti komunikace a celkového zlepšování kvality života. Vždy záleží na individuálních potřebách a nastavených cílech klienta, nicméně praxe ukazuje, že tato oblast je velmi přínosná zejména ve vztahu k dětem a mladým dospělým, kteří mohou v rámci kontaktu se zvířetem okusit pocit odpovědnosti, ale také úspěchu či překonávání diskomfortu a pocitu, že nic není samozřejmé (před jízdou se musí koně čistit, jinak nelze sedlat apod.), ale také v rovině bezpodmínečného přijetí zvířetem. Zvíře nereaguje na naši minulost a činy, ale reagují na to, co je tady a teď. Učíme tedy k zodpovědnosti k druhým tvorům a k respektování hranic, stejně jako dáváme klientům pocit lásky a přijetí, který může v nejednom případě chybět. V obecné rovině dochází k posilování komunikačních dovedností, rozvoji paměti, koncentrace, posilování emočních prožitků atd.

Pro tyto aktivity ale také platí přínos pro fyzickou stránku člověka. Pohybujeme se v přírodě, v rámci práce kolem koní a s koňmi je samozřejmé posílení kondice a zlepšení kardiovaskulárního systému, výrazně se zlepšuje držení těla a hrubá i jemná motorika. Čistě z fyziologického hlediska dochází k biochemickým změnám jako je snížení hladiny kortizolu (stresový hormon), vyplavují se endorfiny a dopamin (dochází k euforii, zklidnění…) atd. Záleží vždy na nastavení potřeb klienta a uvážení terapeuta, jaký způsob činností bude využit.

Své místo s vnikajícími výsledky má u zvířat obecně také logopedie. Terapie je vhodná pro osoby s narušenou komunikační schopností, jako podpora při rozvoji řeči, náprava špatné výslovnosti, dýchací cvičení, ale i rozvoj slovní zásoby, hrubé i jemné motoriky, motoriky mluvidel, grafomoriky, alternativní a augmentativní komunikace. Je vhodná pro všechny věkové kategorie, nejčastěji však pro děti předškolního a školního věku. U dětí předškolního věku je možné zahrnout do logoterapie i přípravu na zápis do ZŠ či orientační vyšetření školní zralosti.

Momentálně poskytujeme logopedii venku v přírodě, s canisterapeutickou fenkou Tarou nebo jiným drobným zvířetem dle přání klienta nebo podle doporučení logopeda.

Je nutné míti na paměti, že se nejedná o suplování kroužku jezdectví, nýbrž o cílené aktivity s klientem či skupinou, který mají svůj význam a směr. I z tohoto důvodu se využívá celá škála aktivit:

  • aktivity s koněm ze země
  • aktivity s koněm ze hřbetu
  • aktivní ježdění
  • využití různých her a tematických cvičení, práce s využití drobných zvířat

Doporučená frekvence jednotek je alespoň 20 minut jedenkrát týdně, v případě intenzivní práce se jedná o 60 minut práce s klientem. V případě logopedie využíváme standardní čas práce 45 minut, vždy se však délka přizpůsobuje aktuálním možnostem a potřebám klienta.