Ceník služeb 2022

Platební podmínky – cena se řídí aktuálním ceníkem služeb, veškerá platba probíhá bezhotovostně na účet před konáním jednotky. Při rušení jednotky méně jak 24 hodin předem, platba propadá bez náhrady.

Pokud bude nutné jednotku rušit z naší strany ( nevhodné počasí, náhlá nemoc…), budeme hledat společně náhradní termín, případně Vám bude částka připsána zpět na účet v plné výši.

Ceny zvýrazněné červeně jsou platné aktuálně díky získané dotaci na provoz. Čerpání bude probíhat do vyčerpání zdrojů, následně přecházíme na ceny nedotované. Na tuto skutečnost budete včas upozorněni!

20 minut45 minut60 minut 60 minut
jednotlivec – fyzioterapie450,- Kč
(250,- Kč)
jednotlivec – hiporehabilitace

400,- Kč
(250,- Kč)
1000,- Kč
(600,- Kč)
individuální psychoterapie u koně
1000,- Kč
(600,- Kč)
rodina/skupina
500,- Kč/osoba
250,- Kč/osoba
jednotlivec – logopedie650,- Kč
 Dotovaná cena je poskytnuta
díky podpoře KÚ KHK a
je platná pouze
do jejího vyčerpání !!!
  
Fakturační údaje
Název spolku:Hiporehabilitace Sarago, z.s.
Sídlo:Vlkov 150, 55101
Identifikace:IČO: 09178643
Účet u Fio banky:č. ú. 2801828616/2010
Do poznámky:jméno klienta + počet jednotek

Minimální délka jednotky rozvíjející psychomotorický vývoj dítěte a oblast fyzioterapie – doba jízdy klienta 20 minut alespoň 1x týdně.

Délka jednotky intenzivnější práce spojené s rozvojem dalších dovedností a schopností dítěte – 60 minut, zahrnuje využívané pomůcky a 30 minut jízdy na koni.

Práce se skupinou – velikost skupiny se určí vždy po domluvě a na základě zakázky. Lze využít najednou 2 koně, pracujeme se skupinou či rodinou jako celkem. 90 – 120 minut je minimální čas, který je vhodný pro práci se skupinou v návaznosti na velikost skupiny, delší programy s více koňmi lze realizovat po domluvě.

Hipoterapie / psychoterapie s koněm je možná po domluvě vždy pouze individuálně – dodržujeme standardní dobu pro terapeutickou práci 50 minut terapie + 10 minut administrativy.

Logoterapie je doporučována nejlépe v rozsahu 1x týdně po dobu 45 minut.

Vždy je nutné nejprve on-line rezervovat termín, následně jednotku zaplatit bezhotovostně na účet!!!

Co vše je v ceně zahrnuto a co vše je třeba hradit v případě hiporehabilitace:

  • psychicky a fyzicky zdravý kůň, který má licenci České hiporehabilitační společnosti z.s. jako kůň vhodný k hiporehabilitaci – náklady na takové zvíře jsou navýšeny kromě stravy, výběhu a péče o kopyta také o další nezbytnou veterinární péči a doplňky stravy, zejména však o chiropraktika a pravidelné vzdělávací výjezdy (i kůň musí být průběžně vzděláván, po několika letech opět přezkoušen)
  • vzdělaný a profesně zdatný terapeut/instruktor, který splňuje jak formální vzdělání pro práci s klienty, tak dosáhl i na licenci pro práci v oblasti hiporehabilitace a hipoterapie – i tento člen týmu se neustále vzdělává, účastní se kurzů a stáží, jednou za rok i vzdělávání s koněm
  • zkušený a zodpovědný vodič koně, který ručí za bezpečnost a pohodu koně během jednotek – podílí se na přípravě zvířete, dokáže včas a precizně reagovat na terapeutické potřeby instruktora/terapeuta
  • vybavení, které je k hiporehabilitaci třeba – deky, madla, pomůcky a doplňky pro rozvoj, bezpečnostní helma
  • zázemí v podobě WC a společné místnosti pro případné čekání, parkoviště u objektu
  • profesní odbornost pod hlavičkou Střediska odborné hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti z. s. jako garanta kvality poskytované péče