Hipoterapie v psychologické praxi a fyzioterapii

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Tento směr práce s lidmi je málo rozšířen, i když má velký potenciál. Kůň má totiž mimo svou impozantní postavu velkou výhodu, že je zvířetem ve své přirozenosti žijícím ve stádě, kde jsou dané sociální vazby a daná pravidla hierarchie, komunikace apod., a proto každý kůň reaguje odlišně na různé podněty dle svého temperamentu, zkušenosti apod., ale nikdy nesoudí dle vzhledu, minulosti, předsudků… Je to také velmi citlivý tvor na emoce a energii vycházející z člověka, vychází z pozorování a nastavení člověka tady a teď. Tím, že sám aktivně nevstupuje do kontaktu s emocemi (je emočně neutrální) a chová se stejně dle naučených vzorců (vyjma extrémní hrubosti či násilnému chování člověka), dává možnost člověku učit se postupnými kroky vzájemnému porozumění, empatii apod. Kůň je také významným archetypálním zvířetem, které lidstvo provázelo několik tisíciletí na jeho cestě životem…

V rámci psychoterapie je pak velkou výhodou tento typ práce v oblasti navázání chybějící citové vazby, zmírnění duševních poruch, podpory pozitivních změn chování, oblasti volních schopností a motivace, oživení emotivity, zlepšování kognitivních funkcí, seberozvoje a specifického druhu relaxace atd.

Aktivity s klientem, který mají svůj význam, směr a cíl. Využívá se však celá škála aktivit, může jít o:

  • aktivity ve stáji
  • aktivity s koněm ze země
  • aktivity s koněm ze hřbetu
  • aktivní ježdění
  • využití různých her a tematických cvičení

Významnou kontraindikací (proč nelze tímto způsobem pracovat) pro tento druh práce je jakékoli psychiatrické onemocnění, které je v akutní fázi!!! V případě fyzických obtíží doporučujeme vždy konzultovat pohyb kolem zvířat s obvodním lékařem (alergie, hypertenze, astma…).

Délka a průběh terapie je standardní dle psychoterapeutické praxe – 50 minut terapeutické práce + 10 minut administrativa.

FYZIOTERAPIE

Hipoterapie v oblasti fyzioterapie působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí zpracovat informace o dynamických změnách polohy těla a jeho segmentů v prostoru, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, a následně vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organismus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Kůň má podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk. Při hipoterapii tedy centrální nervový systém koordinačně a pohybově znevýhodněného člověka zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností (při plném zdraví) používal při lidské chůzi. Jeho znevýhodnění a poruchy v oblasti nervového systému mu však toto neumožňují. Prostřednictvím tohoto způsobu práce je tudíž možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých s poruchou koordinace, rovnováhy a vývoje vzpřimování. Může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle budeme mít možnost organismu připomínat jeho správnou funkci, tím více oddálíme negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka (zdroj.: https://hiporehabilitace-cr.com/hiporehabilitace/pro-odborniky/htfe/).

Kontraindikace a doporučení je vždy vázáno na vyhodnocení fyzioterapeuta, který má patřičné vzdělání. Jako vždy je základní kontraindikací velký, nepřekonatelný strach z koně, alergické reakce na srst koně či jiná psychiatrická onemocnění v akutní fázi.

Frekvence a délka jednotky je vždy určena individuálně, alespoň v rozsahu 20 minut. Momentálně poskytujeme hipoterapii ve fyzioterapii v omezené míře pouze 1x za 14 dní jako podporu pro stávající klienty.