Skupinové aktivity

Jedná se o poměrně specifickou práci s větší skupinou dětí nebo dospělých na různá témata dle potřeb zadavatele. Lze využít koně, osly, morčata, králíky, slepice, což už samo o sobě přináší spoustu zajímavých zážitků a radosti.

Klasická hiporehabilitace – přirozená komunikace s koňmi, základní potřeby koní a péče o ně, vodění koně ze země na vodítku či jízda na koni do okolí. Jedná se o rozvoj kognitivních funkcí, nácvik dovedností, skupinové spolupráce a vzájemné podpory, spojené s krásnými společnými zážitky v přírodě, u zvířat s přáteli… Velmi často se osvědčuje i práce s rodinami, kde je třeba pracovat na společných vztazích a komunikaci, zažít nevšední zážitky a ocenit jeden druhého. Práce se zvířaty posilují vztahovou vazbu, pocit důvěry a hranice ve vztahu k sobě a okolí.

Příroda kolem nás a domácí zvířátka – aktivita vhodná pro dětské kolektivy, kde je možné zapojit velké množství dětí a pracovat na skupinových tématech (spolupráce, podpora, společné zážitky, otázka strachu, zažívání úspěchu…), děti motivovat ke společným aktivitám, vést k odpovědnosti za druhé a ukázat, že je třeba o tvory kolem nás pečovat. Pracujeme s celým kolektivem, zapojujeme i pedagogický dozor.

Veškeré skupinové aktivity můžeme přizpůsobit potřebám či přáním skupiny – v týmu pracuje logoped, psychoterapeut, průvodce z lesní školky, chovatel zvířat…stačí nás kontaktovat.