Služby v oblasti hiporehabilitace

Hiporehabilitace je forma animoterapie, definovaná jako léčba (nejen v čistě lékařském pojetí) pomocí zvířat, konkrétně u hiporehabilitace se jedná o využití koně a jeho interakce s člověkem. Jedná se o nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se specifickými potřebami.

Průběh pracovních jednotek se liší podle zakázky klienta, ale i u nás se nevyhneme nutnému papírování (na 1. – 2. setkání) – budeme od Vás potřebovat vyplněnou Přihlášku k hiporehabilitaci, potvrzení od lékaře (přesnou formu necháváme na Vašem odborném či praktickém lékaři), že můžete jezdit na koni v rámci hiporehabilitační práce, podpis k zákonným povinnostem týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) a dokument k Bezpečnosti v rámci služeb. Tyto dokumenty naleznete níže na spodní liště těchto stránek, můžete je prostudovat předem, my Vám předáme dokumenty ve vytištěné podobě.

Dělí se na obory:

 • Hiporehabilitace v sociální a pedagogické praxi (HPSP) – Equine Facilitated Learning and Social Care
  • zahrnuje psychomotorický vývoj jedince, podporuje sociální dovednosti, využívá se v oblasti logopedie
 • Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) – Equine Facilitated Psychiatry and Psychology
  • jedná se o oblast psychologického poradenství, psychoterapie a osobnostního rozvoje obecně
 • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) – Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy
  • terapie pracuje s fyziologií člověka při využití koně, řeší svalové disbalance, ochablost apod.

Obecně lze pracovat několika způsoby:

 • aktivity s koněm ze země
 • aktivity s koněm ze hřbetu
 • aktivní ježdění
 • využití různých her a tematických cvičení, využití jiných zvířat a prostředí

Vždy je třeba zohlednit všechny faktory (včetně počasí, možností zvířete v daném dni a nastavení klienta či skupiny), tak aby vše probíhalo pro klienty bezpečně. Rozhodující a poslední slovo v aktivitách dané hodiny má tedy vždy terapeut, který je připraven a může aktivity přizpůsobit dané hodině.