Kůň a zdravý pohyb – NOVÁ hiporehabilitační skupina pro děti

Od března 2023 otevíráme skupinu pro mladší děti školního věku, které mají zájem o aktivity propojující přírodu, koně a pohybové aktivity, nejsou zaměřeni na výkonnostní sport a nepreferují velké skupinky. Kůň reaguje na naše chování a emoce bez předsudků, jeho pohybový vzorec přispívá při jízdě na koni k lepší fyzické i psychické kondici. Toho všeho budeme hojně využívat, použijeme koně někdy jako pomůcku, parťáka nebo prostředek k jízdě, nejedná se však o klasický jezdecký kroužek a není prioritou výuka jízdy na koni!

Skupinku tvoří maximálně 6 dětí podobného věku (min. 4 děti, věk 8 – 11 let) – stavíme na individuálním přístupu, využíváme potenciál práce se skupinou (motivace, podpora, ocenění, empatie a společné zážitky, ale i zpracování kritiky, negativních pocitů…), děti se budou podílet na pestrých aktivitách, potřebujeme, aby zvládly čtení a psaní alespoň v základu. V případě, že má dítě nějaký hendikep či znevýhodnění, neváhejte vhodnost zařazení dítěte s námi konzultovat – snažíme se pracovat i s dětmi s určitým omezením !

Společně se budeme rozvíjet a učit novým věcem – správně se postarat a pracovat s koněm, naučíme se vnímat jak s námi kůň mluví, formou hry a zábavy budeme rozvíjet naše pohybové dovednosti, sebedůvěru a prosazení, ale budeme se také učit naslouchat druhým, respektovat jiné postoje, být trpěliví a učit se porozumění. Součástí budou i pomůcky a různé výukové materiály k prohlubování našich znalostí.

Co konkrétně nás čeká a co se dítě naučí:

 • péče o koně před a po aktivitách – pravidla do života patří
 • práce s koněm ze země na vodítku a na lonži – jízda na koni s madly nebo v sedle
 • různé hry a aktivity na téma koně a příroda – rozšiřování znalostí z oblasti koňského světa, ale i zábava
 • pohybové aktivity v přírodě – celkový rozvoj psychomotorického vývoje
 • zlepšování fyzické zdatnosti ruku v ruce s psychickou pohodou (cílem každého setkání je spokojené dítě)
 • skupinová spolupráce s vlídným přístupem, porozuměním a humorem 😀
 • aktivity zvyšující schopnost dětí spolupracovat ve skupině
 • hledání vlastních schopností a kompetencí, které nám pomohou dosáhnout cíle

Místo, čas a podmínky:

 • místo konání: obvyklé místo pro hiporehabilitaci ( louka pod pastvinami u obce Čibuz )
 • od března do června – vždy ve středu od 16:00 do 17:30 (celkem 16 setkání – 1.3. až 14.6.)
 • skupina je uzavřená, abychom mohli pracovat kontinuálně (uzavírá se nejpozději na konci března)
 • nutné je vhodné vybavení dětí do přírody – pracujeme pouze venku, naše zázemí je nástupní rampa, u koní je třeba dbát zejména na správnou obuv
 • pro případy jízdy na koni můžete využít helmu vlastní nebo ji zapůjčíme, její využití je však podmínkou jízdy na koni
 • pokud máte pochybnost o vhodnosti jízdy na koni z hlediska zdravotního stavu Vašeho dítěte, konzultujte tyto aktivity s obvodním či jiným odborným lékařem

Ve středu 1.3. od 16:00 se koná úvodní setkání, kde bude čas na seznámení s pracovníky a koňmi, bude prostor na dotazy, předání potřebné dokumentace. Po tomto setkání je nutné dítě závazně přihlásit a uhradit alespoň 1. splátku za měsíc březen !! Datum připsání platby na náš účet rozhoduje o pořadí přijetí do skupiny.

Cena a platební podmínky:

 • platba je bezhotovostní a může probíhat ve 4 splátkách za každý měsíc – vždy před začátkem nového měsíce
 • první úvodní setkání je ZDARMA
 • celková cena zahrnuje:
  • práce s koněm s licencí hiporehabilitačního koně a s koněm v přípravě na tuto zkoušku
  • přítomnost a vedení 2 dospělých osob – psychoterapeut a instruktor v oblasti hiporehabilitace a asistentka v oblasti hiporehabilitace s bohatou zkušeností v práci s koňmi a dětmi
  • zapůjčení vybavení pro práci s koněm, didaktické pomůcky
  • propojení fyzických aktivit s důrazem na prožitek a psychickou pohodu

Celková cena za skupinu (15 setkání + úvodní ZDARMA) od března do června činí 6750,- Kč ( 450,- Kč za jednu skupinu po dobu 90 minut ). Lze hradit ve 4 splátkách vždy před první skupinou v měsíci: březen 1800,-Kč; duben 1800,- Kč, květen 2250,- Kč, červen 900,- Kč. V případě, že bude nutné nahradit setkání, které je již uhrazeno a z důvodu nemoci se nemůže dítě účastnit, bude možnost setkání nahradit pouze v termínu 21.6. či 28.6. !!!

Předběžně se můžete přihlásit formou SMS na tel.: +420 601 326 939 nebo emailem: hiporehabilitacehubiles@seznam.cz u Moniky Honzíkové, která je hlavním garantem aktivit.

Přednost mají stávající klienti hiporehabilitace a jejich sourozenci – snažíme se podpořit vztah sourozeneckých dvojic v případě složité situace dítěte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *