O nás

Spolek Hiporehabilitace Sarago z.s. byl založen v roce 2020 za účelem poskytování a rozvoje oboru hiporehabilitace.

CO POSKYTUJEME

služby v oblasti pedagogické a sociální práce – pracujeme s klienty na rozvoji jemné a hrubé motoriky, rozšiřujeme kompetence klientů a pomáháme formou kontaktu se zvířetem posilovat kognitivní funkce, rozvíjíme psychomotorický vývoj dítěte či dospělého (spolupráce, posloupnost úkonů, koordinace pohybů)

služby logopedie v oblasti dětí i dospělých, kteří potřebují řešit řečové vady, připravit dítě na školní docházku a další oblasti

služby v oblasti fyzioterapie – pomáháme zlepšovat i fyzický stav klienta skrze lepší držení těla, posílení nespolupracujících svalů z důvodu onemocnění či úrazu

psychoterapeutické a poradenské služby pomocí koní, které mohou pomoci s tématy, jako jsou úzkostné stavy, sebepoškozování, syndrom vyhoření, celková demotivace a vyčerpání apod.

🙂 pokud nevíte, zda Vám dokážeme s Vašim tématem pomoci a váháte nad vhodností hiporehabilitace, kontaktujte nás 🙂

PRO KOHO

našimi klienty jsou děti i dospělí, lidé zdraví i nemocní – věková hranice je v každé oblasti jiná, ale obecně lze napsat 2-99 let

JAK

využíváme hiporehabilitačních a animoterapeutických technik, které mají své standardy a pravidla – vždy vycházíme z individuálních potřeb a možností klientů a dbáme na bezpečnost Vás a Vašich dětí

ze zvířat máme: koně, osly, králíky, slepice, ježky, potkany, psa…

vedeme i tedy nezbytnou dokumentaci, která je pro Vás ochranou, pro nás nástrojem k rozvoji další práce

S KÝM

náš tým se skládá z lidí, kteří své profesi rozumí, několik let v ní působí a jsou odborně erudovaní – všechny spojuje přesvědčení, že kontakt se zvířetem je prospěšný nebo přímo terapeutický, pokud je k tomu vedena odborná práce, účinek se násobí

CÍLE SPOLKU

Náš dlouhodobý cíl:

– poskytovat kvalitní, odborné služby hiporehabilitace a tím pomáhat tyto služby rozvíjet

Naše nejbližší cíle:

– stabilizovat spolek jako profesionální organizaci – směrem ke klientům i odborné veřejnosti

– vybavit středisko dalším koněm, který by byl k hiporehabilitaci vhodný, zajistit pro práci zázemí

– splnit certifikaci a získat titul Střediska odborné hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti z.s.

– dokoupit pomůcky, které umožní nabídnout službu širší skupině osob (především vhodnou rampu s nájezdovou plošinou)