Náš tým:

Monika Honzíková – předsedkyně spolku, psychoterapeutka a členka České asociace pro psychoterapii, sociální pracovnice, terapeutka a instruktorka České hiporehabilitační společnosti z.s. Odborně zastřešuje práci s klienty v oblasti hiporehabilitace na úrovni sociální a pegagogické, v oblasti hipoterapie v psychologické a psychiatrické praxi. Je držitelkou licence Odborného střediska v oblasti hiporehabilitace. Působí v oblasti psychologického poradenství v soukromé ambulanci v Hradci Králové .

Šárka Peiskerová – členka spolku, držitelka jezdecké licence České jezdecké federace, zastřešující oblast jezdectví. Hlavní ošetřovatelka a paní všeho ostatního tvorstva, které využíváme v animoterapii (oslů, králíků, ježků a koz, želv, prasat…). Zakladatelka a předsedkyně spolupracujícího spolku Skřítkova školka z.s.

Anna Antošová – speciální pedagožka a logopedka, která v rámci hiporehabilitace vede pedagogickou a logopedickou práci. Má zkušenosti v oblasti práce s dětmi, dospělými i seniory, pracuje ve své soukromé praxi a je také majitelkou několika koní.

Michaela Mrkosová – fyzioterapeutka, absolventka certifikovaného vzdělání v oblasti Hipoterapie ve fyzioterapii České hiporehabilitační společnosti z. s. Toho času externí spolupracovnice, která nám pomáhá orientovat se ve fyziologii člověka při práci na koni (jinak působící v organizaci Ryzáček z.s.).

Týnka a Eliška – mladé dámy, které jsou nezbytnou součástí práce spolku na pozici vodičů koně. Koně je respektují, mají mnohaleté zkušenosti v péči o koně a vědí co potřebují oni, ale i terapeuti a instruktoři.

Martin Honzík – nezbytný spoluzakladatel a člen spolku, technická podpora a pomoc při řešení jakýchkoli technických problémů (rampa pro klienty, osvětlení pro práci v zimních měsících).